Föreningens  gällande stadgar hittar du här.  Ett förslag till nya stadgar finns här och jämförelse med gällande, kan läsas här (öppnas i ny flik). För att ändra stadgarna ska beslut tas på två stämmor. Ett första beslut togs enhälligt på stämman den 6 maj 2024. Det andra beslutet kommer att tas på en extra stämma i höst.

Informationsbroschyr gällande vem som har underhållsansvar för vad, kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2023 kan laddas ner här 

Föreningen har inte antagit några särskilda ordningsregler när det gäller störningar, men vi följer Riksbyggens riktlinjer. Läs mer här

Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmsjödalen

En lugn och trivsam förening med god ekonomi och vacker trädgård.

Ringvägen 21-137, 147 70 Grödinge