Nyheter..

Sex nya laddningsplatser för bilar är installerade. Fyra är redan tingade men två är fortfarande lediga.