Nyheter..

Notera datumet för årets stämma

I år kommer ordinarie stämma att hållas den 15 maj. Eventuella motioner ska vara inlämnade före 31 januari.

Avgiftshöjning från 1 januari 2023

Årsavgiften höjs med 5 % och värmeavgiften höjs med 8 %. (Summa ca 5,5 % ). Detta för att kompensera för föreningens ökade kostnader.