Nyheter..

Avgiftshöjning från 1 januari 2023

Årsavgiften höjs med 5 % och värmeavgiften höjs med 8 %. (Summa ca 5,5 % ). Detta för att kompensera för föreningens ökade kostnader. Mer information i "Malmsjödalen aktuellt" som är utdelad och medlemmar även kan läsa via Mitt Riksbyggen.