Nyheter..

Årsmötet

Årets ordinarie stämma hölls den 15 maj. 23 av föreningens 58 lägenheter var representerade. Stämman godkände enhälligt stadgeändringarna som styrelsen föreslagit. När protokollet är justerat, kommer att finnas under Stadgar mm.