Föreningens  gällande stadgar hittar du här

Informationsbroschyr gällande vem som har underhållsansvar för vad, kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2021 kan laddas ner här 

Föreningen har inte antagit några särskilda ordningsregler när det gäller störningar, men vi följer Riksbyggens riktlinjer. Läs mer här