Föreningens  gällande stadgar hittar du här

Informationsbroschyr gällande vem som har underhållsansvar för vad, kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2022 kan laddas ner här 

Föreningen har inte antagit några särskilda ordningsregler när det gäller störningar, men vi följer Riksbyggens riktlinjer. Läs mer här

Stämman 2022 och 2023 antog enhälligt nedanstående förändring av stadgarna. De ska nu registreras hos Bolagsverket.
§28 våtutrymmen och kök. Kompletteras sista punkten så den får följande lydelse: köksfläkt och ventilationsdon (om fläkten ingår i husets ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren för armaturer och strömbrytare samt för rengöring av dessa och byte av filter. Om lägenheten har FTX ventilation ansvarar lägenhetsinnehavaren endast för rengöring) 

§29 Föreningens ansvar Fjärde punkten får följande lydelse: vattenfyllda radiatorer, vattenburen golvvärme och värmeledningar (bostadsrättshavaren ansvarar dock för målning) 

Ny punkt tio: FTX ventilationssystem