Årsstämman hålls den 3 maj, i Vårstakyrkan. Kallelse är utdelad i alla brevlådor. Årsredovisning för 2020 finns att läsa under Redovisningar. 

Mer info om du loggar in på Mitt Riksbyggen. http://Riksbyggen.se