BILAR PÅ GÅRDEN

Som tidigare gäller att man ska i möjligaste mån undvika att köra in sin bil på gården. Om man har mycket tunga saker att lasta ur eller har en passagerare som har svårt att gå, får man självklart fortfarande köra in bilen men man ska då köra ut bilen direkt man är klar. All bilkörning på gården ska ske i krypfart! För att ytterligare öka säkerheten för främst barnen har styrelsen nu köpt in farthinder som ska placeras på strategiska platser. Viktigt är också att alla boende informerar sina eventuella besökare att ovanstående regler även gäller dem!

BESÖKARE PÅ GÅRDEN
Det är fler än vi som bor i föreningen som har upptäckt att vi har en fin gård och en rolig lekplats. Då det har förekommit att föreningsmedlemmar har avvisat föräldrar med barn på ett sätt som uppfattats som otrevligt, har styrelsen fattat följande beslut:
Barn i sällskap med en förälder får leka på gården, oavsett om de bor här eller inte. Det är bara medlemmar i styrelsen som har befogenhet att säga till utomstående att avlägsna sig från vårt område. Om detta sker ska en god ton användas. Som grund för avisning skulle kunna vara att utomstående personer beter sig illa, t.ex. stör eller förstör. Det är heller inte uppskattat av våra boende om större sällskap ockuperar bänkar och bord.

Vi har satt upp en skylt som informerar om att denna gård tillhör Brf Malmsjödalen. Detta för att vi ska kunna peka på skylten om det skulle uppstå en diskussion.