Kontakt

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie: Göran Pelarhagen, Hans Eklund, Lena Högberg och Karolina Nowak. 

Ersättare: Yvonne Magnusson och  Petra Söderström

Revisor: Monica Aggefors

Valberedning: Marie Weigardh

Vicevärd är Hasse Eklund, Ringvägen 25

e-post till föreningen: ordforande@malmsjodalen.se