Föreningens  gällande stadgar hittar du här. Beslut om nya stadgar har fattats på två stämmor och ska nu skickas in till Bolagsverket innan de börjar gälla.

Protokoll från  stämman 2019 kan laddas ner här 

Protokoll från  stämman 2018 kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2017 kan laddas ner här