Föreningens  gällande stadgar hittar du här

Protokoll från  stämman 2019 kan laddas ner här 

Protokoll från  stämman 2018 kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2017 kan laddas ner här