Föreningens  gällande stadgar hittar du här Förslag till förändring av dessa stadgar här Beslut nr 1 togs på stämman 2018-04-23

Protokoll från  stämman 2018 kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2017 kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2016 kan laddas ner här