Föreningens stadgar har ändrat. Här hittar du de nya stadgarna 


Här kan du ladda ner en jämförelse mellan de gamla och de nya stadgarna.

Protokoll från  stämman 2016 kan laddas ner här

Protokoll från  stämman 2015 kan laddas ner här