Nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma. den 23 april 2018 kl. 19:00 i Vårstakyrkan. 
Förutom sedvanliga ärenden enligt stadgarnas § 59 kommer två förslag från styrelsen att behandlas. Nya stagar och anläggande av en boulebana. Välkomna!

Ordförande: Göran Pelarhagen