Nyheter

Fördröjning av avier och inbetalningskort.
Vissa kunder kommer att få sina avier och inbetalningskort senare än vanligt pga vårt byte till nya IT-stöd. Vi räknar med att alla avier ska hitta sina mottagare senast onsdag 31 maj.