Kontakt

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie: Göran Pelarhagen, Roger Calmby, Conny Johansson och Hans Eklund

Ersättare: Lena Högberg, Anna Ryegård, Annelie Jansson Tak och Karolina Nowak

Revisor: Yvonne Magnusson och Monica Aggefors

Valberedning: Petra Söderström och Marie Weigardh

Vicevärd är Hasse Eklund, Ringvägen 25