Kontakt

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie: Göran Pelarhagen, Hans Eklund, Lena Högberg och Karolina Nowak

Ersättare: Annelie Jansson Tak, Gunnar Karlborg och Ellinore Karlborg

Revisor: Yvonne Magnusson och Monica Aggefors

Valberedning: Petra Söderström och Marie Weigardh

Vicevärd är Hasse Eklund, Ringvägen 25