Kontakt

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie: Göran Pelarhagen, Hans Eklund, Lena Högberg och Karolina Nowak. 

Ersättare: Annelie Jansson Tak, Gunnar Karlborg, Yvonne Magnusson och Jonathan Ahlström

Revisor: Monica Aggefors

Valberedning: Petra Söderström och Marie Weigardh

Vicevärd är Hasse Eklund, Ringvägen 25