Energiprestanda: 154 kWh/m² och år
Radonmätning: Utförd 2020
Ventilationskontroll (OVK): Godkänd
Energideklarationen utförd: 2019-09-12