Energiprestanda: 154 kWh/m² och år
Radonmätning: Utförd 2020 - 2023. Alla bostäder har godkända värden.
Ventilationskontroll (OVK): Godkänd t.o.m. år 2023.
Energideklarationen utförd: 2019-09-12