Radonmätningar är utförda mellan 2008 och 2014. Efter olika åtgärder är alla mätvärden godkända, dvs. under 200 Bq.
Dock är det viktigt att de som bor på markplan håller sina spaltventiler i fönstren rena så det inte bildas undertryck i lägenheten.

Protokoll hus1, hus2, hus3, hus4, hus5, hus6, hus7, hus8